MHP’li Günal: Gerçek İslamı Anlatabilseydik, FETÖ Herkesi Kandıramazdı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Bütçesi üzerine MHP Grubu adına söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet GÜNAL;, 15 Temmuz darbe kalkışmasının arka planındaki bazı nedenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgi alanında olduğunu söyleyerek; ‘’Dinin hedefi insandır, dinin amacı insanın ahlaki olgunluğunu tamamlamasını sağlamaktır’’ dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Atatürk’ün Genel Kurmay Başkanlığı ile birlikte kurdurduğu ve büyük önem verdiği bir kurum olduğunu belirten Günal, bu kurumun dinimizin yüce prensiplerini ve birlik beraberlik ruhunu halkımıza benimsetmesi gerektiğini söyledi. “Eğer İslam dinini hurafelerden, dogmalardan uzaklaştırarak, gerçekten anlatabilseydik subaylarımızın paşalarımızın bir vaizin peşine gitmesi mümkün olur muydu? Akademisyenlerimizi böyle kandırılabilir miydi?’’ diyen Günal, 2023 ve 2053 “Lider Ülke Vizyonumuza’’ erişebilmenin; millî değerlerin yanı sıra, manevi değerlere de önem verip insanları eğitmekle mümkün olacağını belirtti.

Günal’ın konuşmasından başlıklar şöyle;

Diyanet İslam Dinini Doğru Anlatmalı ve Birlik Ruhunu Sağlamaya Yardımcı Olmalı!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Temmuz darbe kalkışmasının arka planında yatan birtakım nedenlerle yakından ilgili bir kurum. Din olgusu manevi boyutta hepimizi yakından ilgilendiren, farklı şekillerde yorumlanan, tartışılan bir olgudur. Ama buradaki amaç insanın ahlaki olgunluğunu tamamlamasıdır, yani dinin hedefi insandır. Bu anlayışla baktığımız zaman dinin doğru anlatılması ve anlaşılması çok önemli bir husustur. Din eğitimi sistemli bir eğitim yoluyla yapılamadığında; din ile siyasetin, din ile ticaretin, din ile diğer alanların birbirine karışması muhtemeldir. Türkiye’de bu eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı veriyor.

Diyanet Osmanlıda önemli bir kurum olarak faaliyet göstermiştir. Ama Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Atatürk; Diyanet İşleri Başkanlığını kurdururken Başkanının maaşı da statüsü de Genelkurmayın bir kademe üzerine getirilmek için 5 lira fazladan maaş verilmesi öngörülmüş, uzun yıllar boyunca da protokolde Cumhurbaşkanından sonra birinci sırada yer almıştır. Bir süre değişikliklere uğramışsa da 1961 ve 1982 Anayasası’ndan sonra farklı statülere kavuşmuştur.1982 Anayasası’nda şöyle der: “Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” Yani Diyanet İşleri Başkanlığı milletçe bütünleşmenin bir aracıdır. Bunu sağlayabilmek için her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üzerinde kalması gereken bir kurumdur. Fedakârlık ve yardımlaşma gibi dinimizin yüce prensiplerini de ,birlik beraberlik ruhunu da halkımıza benimsetmesi gereken bir kurumdur. Çünkü İslam’ın güzel ahlakı içerisinde vatandaşlarımızın mutlu olmalarını, dinî ve millî sorumluluk duygusu içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini, insani ve manevi değerlere, millî ülkülere bağlı kalmalarını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir disiplin içerisinde etkin ve yaygın bir din hizmeti sunmak da bu kurumun saymış olduğumuz temel görevleri arasındadır.

Diyanet “FETÖ’nün Din İstismarı Hareketi” Olduğunu Ancak 15 Temmuz’dan Sonra Kabul Etti!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, Atatürk’ün koymuş olduğu yere koyup vermiş olduğu değeri verebilseydik, FETÖ hareketinin, bugün kullanıldıklarını fark eden inançlı insanlarımız arasında bu kadar yer tutması mümkün olmayacaktı. Fakat bugün Diyanet fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremiyor. Bunu 15 Temmuzun arkasından, testi kırıldıktan sonra yapmış olduğu “Olağanüstü Din Şûrası”ndan da anlıyoruz.
Ana şûra kararlarından birkaç tanesinde şöyle diyor: “FETÖ/PYD açık bir din istismarı hareketidir.”, “’İslam’da davet Allah’a ve Hazreti Peygamberin yoluna yapılır. Allah adı kullanılarak çeşitli kişilere yapılara ve hiziplere yönelik davet insanların ‘din ve Allah’ diyerek insanları aldatmaktır ve dine yapılmış en büyük haksızlıktır.”, “FETÖ/PYD İslam ümmetinin vahdetini parçalayan bir tefrika hareketidir.”, “FETÖ/PYD dinler arası diyalog adına din mühendisliği yapan ve Kelime-i Tevhidi parçalayan bir harekettir.” diyor. Tespitler doğru ama önemli olan şu: “Kamuoyunun ilgi ve desteğini sağlamak, medeniyetler çatışması tezine karşı duyarlılık üretmek adına dinler arası diyalog ve ılımlı İslam diyerek şaibeli girişimler başlatmış.” Ben de tam bu noktada karşı çıkıyorum: “Pek çok sırlı ve gizemli ilişkiyle uluslararası dünyada Müslümanlar aleyhine…” diyor.

Yabancıların “Ilımlı İslam” Projesini Bırakın! Türk Müslümanlığına Sarılın!

Bunu üzerine de son dönemde yaşanan gelişmelere baktığımız zaman; eğer dün AKP olarak Büyük Ortadoğu Projesinin bir uzantısı olan ılımlı İslam kandırmacasına aldanmamış olsaydınız, bugün bunların farklı unsurların bize dayattığı bir yapı olduğunu anlamanıza ihtiyacınız olmazdıo. Onun için önümüzde yılların imbiğinden süzülerek gelmiş bir Türk-İslam medeniyeti varken, Türk Müslümanlığı varken Buhara’dan, Semerkant’tan, Yesi’ den gelen, İmam Mâtürîdî’ den Yesevi’ye, Hacı Bektaş’a, Yunus Emre’lere gelen bir kültürümüz varken; ılımlı İslam’ın peşine giderseniz, sonucunda buraya düşersiniz. İş işten geçtikten sonra durum tespitleriniz güzel ama bunları bir çözüm önerisi olarak söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, halkımıza, Elmalılı Ahmet Hamdi’ye yaptırdığı tefsirde “İtikaden Maturidi olsun.” diyecek kadar o günün şartlarında bu işin farkında olan Atatürk’ün koymuş olduğu ilkeler çerçevesine koyabilseydik, FETÖ hareketinin bugün kullanıldıklarını fark eden inançlı insanlarımız arasında bu kadar yer tutması mümkün olmazdı.

15 Temmuz hakkında TRT ile yaptığım bir röportajda; “Hocam, sizin için, buradan çıkarmamız gereken en önemli ders nedir?” diye sorduklarında, “En önemli ders ve sorumluluk Diyanet İşleri Başkanlığımıza düşüyor.” dedim. Neden? Eğer İslam dinini hurafelerden, dogmalardan uzaklaştırarak gerçekten anlatabilseydik; yıllarca subaylık eğitim almış, stratejik taktik görmüş, kurmaylık düzeyine gelmiş subaylarımızın, paşalarımızın bir vaizin peşine gitmesi mümkün olur muydu? Ya da yıllarca bilim tahsil etmiş, profesörlük düzeyine gelmiş, dekanlık, rektörlük görevlerinde bulunmuş, akademisyenlerimizin bir talimatla bu hâle gelmesi, böyle kandırılmaları mümkün olur muydu? Demek ki aksayan bir şeyler var. Sonuç olarak diyorum ki: “Diyanet İşleri Başkanlığı bu yapısını gözden geçirmelidir. İş olduktan sonra din şûrasıyla FETÖ’ye “terör örgütü” demek yetmez, onların yuvalanmalarına bakmak lazım.

Diyanet İşleri Başkanlığı Siyaset Üstü Kalmalıdır!

Diyanet İşleri Başkanlığı, siyaset üstü kalmalıdır. Bir devlet kurumu olarak, toplumu bilinçlendirme kurulu olarak, Türkiye merkezli yeni bir medeniyetin ihyası için manevi değerlere, küreselleşme karşısında, sosyal boyutu olan millî değerlerin yanı sıra, manevi değerlerin yanında, insani değerlere önem veren yeni bir neslin gelişmesi ve 2023 lider ülke vizyonumuza ve 2053 uzun erimli vizyonumuza erişebilmek için böyle bir çalışmaya ihtiyacımız var. Cuma hutbelerinde okunan ayette Allahuteala bize adaletle iş görmemizi, kötülükten kaçınmamızı emrediyor. Onun için, Diyanet’in kurumun personeli arasında da adaletli olmalı ve sendikalar arasında ayırım yapmamalıdır. “Bu Türk Diyanet Vakıf Sen’lidir.” veya “Mem-Bir-Sen’lidir.” diye bakmadan herkese eşit davranmalıdır.

img_3078

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal’dan ENGELLİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal, “ Kaldırımlar, yollar, rampalar, taşıma araçları. Hani bunların hepsi engellilerimize göre düzenlenecekti? Düzenlemeyenlere cezalar yağacaktı? ”diye sordu ve engelli vatandaşlarla, ailelerinin yaşadıkları sorunların artarak devam ettiğini hatırlattı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile açıklama yapan Başkan Kartal, “Her yıl özellikle sayısal olarak vurgu yaptığımız engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sorunların göstermelik çözümlerle daha da artırılarak büyüdüğünü üzüntü ile izlemekteyiz” dedi.
Engellilerin yaşadığı sorunlara değinen Hasan Ali Kartal, “Eğitim alanında gelişmelere baktığımızda; hala engellilerimizin evlerinden çıkartılmadığını, çıkartılan engellilerimizin de taşıma hizmetlerinden tutun , verilen eğitim hizmetlerinin seneler öncesinden kalma öğretim modellerinden, öğretmedikleri konularla ilgili sınav sistemlerine kadar, hepsinin göstermelik olduğunun yakından takipcisiyiz.
Sağlık hizmetlerine gelindiğinde; engelli vatandaşlarımız hayatlarını rahatça sürdürebilmeleri için ihtiyaçları olan, yardımcı cihazlara binlerce TL. vermekte, bu yüzden çoğunun evlerinde mahkum olduklarının da farkındayız” şeklinde konuştu.
“ Yüzlerce kişiyi istihdam ettik diyenlere soruyoruz?” diyerek açıklamasına devam eden Başkan Kartal şu ifadeleri kullandı: “Engellilerimiz nerede, nasıl görev yapıyor? Yerleştirildikleri alanlardaki personeller, engellilerimizle ilgili bilgilendirildiler mi? Bunların cevabını bilmediğinizin ve hepsinin bir şov olduğunun bilincindeyiz. Kaldırımlar, yollar, rampalar, taşıma araçları.. Hani bunların hepsi engellilerimize göre düzenlenecekti ve cezalar yağacaktı? Keşke bu işin başındakilerin de biraz vicdanı olsa da mevki korkusunu bırakıp üstüne düşen görevleri hakkıyla yerine getirebilseler.”
Hasan Ali Kartal son olarak, engelli bireylerin hayata eşit katılımının sağlanmasının toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi gereken bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.
enfest-2-turel

engellilerin_yasadigi_sorunlar_nelerdir_h64141

hasan-ali-kartal-demokrat

Türk şirketlerin gözü Etiyopya’da

Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobeze, Türk şirketlerinin ülkesinde 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığını ve bunun daha da artmasını temenni ettiklerini söyledi.
Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobeze, iki ülke ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin uzun bir geçmişinin olduğunu belirtti.
İkili ilişkilerin kurulmasının Osmanlı dönemine tekabül ettiğine dikkati çeken Gobeze, “İki ülke arasındaki ilişkiler, Osmanlı’da 2. Abdülhamid’in, Etiyopya İmparatorluğu’nda ise 2. Menelik’in tahtta olduğu 1896 dönemine dayanıyor” ifadelerini kullandı.Etiyopya’daki Osmanlı Konsolosluğunun 1912’de açıldığını anımsatan Gobeze, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından da 1926’da Sahraaltı Afrika’daki ilk büyükelçiliğin Etiyopya’da açıldığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakan ve iş adamlarından oluşan kalabalık bir heyetle 2005 ve 2015’te ülkesini ziyaret ettiğini dile getiren Gobeze, dönemin Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi’nin de 2007 ve 2009’da Türkiye’ye geldiğini ifade etti.
İLİŞKİLER MÜKEMMEL
Büyükelçi Gobeze iki ülke arasında ekonomik ve siyasi alanda mükemmel ilişkiler olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den Etiyopya’ya yapılan toplam yatırımın 2,5 milyar dolara tekabül ettiğine, 2015 verilerine göre ise yıllık ikili ticaret hacminin 400 milyon dolar civarında olduğuna dikkati çekti.
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
Bir ülkede özel sektörün diğer ülkelere yatırım yapmasının desteklenmesi için güçlü bir siyasi irade olması gerektiğinin altını çizen Gobeze, “Bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Çünkü, Doğu Afrika ülkelerini ziyaret ederek, Türk iş adamlarını buraya yatırım yapma konusunda cesaretlendirdi. Biz de bundan faydalandık.” dedi. Gobeze, “Türk şirketleri Etiyopya’da 10 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Bunun daha da artmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

etiyopya-1

etiyopya-2

etiyopya-3

etiyopya-4

etiyopya-5

”SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.”

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 78’inci yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

10 Kasım 1938 bir devrin sonu değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün miras bıraktığı Cumhuriyetin her bakımdan geliştirilmesi için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Büyük şahsiyetler yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakâr gayretleriyle anılırlar. Bizler de millet olarak, vefatının 78’inci yılında Atatürk’ü, İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olarak sitayişle anıyoruz.

Bugün bizler Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıyarak yolumuza devam ediyoruz.

İnanıyorum ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”

İbrahim AYDIN
Antalya Milletvekili

www-haber7alanya-com-alanya-haberleri-haberalanya-alanyahaber-sondakika-haberleri-2016-11-08-12-44-00-620

ALANYA MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NU KONUŞUYOR

Alanya’lı ve Alanya’nın sevilen ismi Dışışleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya’daki Alanya’lılarla buluşması Alanya gündemine bomba gibi düştü. Esnaf odalarının temsilcileri ile brokrakların ilçenin sorunları ile ilgili isteklerini ve görüşlerini dinleyen Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakından ilgilenmesi Alanya ilçe halkını memnun etti görüldü. Alanya’nın sorunlarına çare olmak olmak için bütün imkanlarını kullanan Alanya’nın sevilen ismi Mevlüt Çavuşoğlu dostlarını ve akrabalarını da ziyaret ederek ilçemizden memnuniyetle ayrıldı.
14632907_1288564287820357_8153582209637255578_n

14650272_1288563617820424_5093463936883806336_n

14907649_1288563597820426_5495611744993216867_n

14915346_1288564211153698_683517279129663423_n

14925331_1288563654487087_5660807417914261327_n

14937190_1288564267820359_4654012749582231854_n

14938205_1288564051153714_5809474874227638964_n

14947444_1288563974487055_1265312450691742595_n

14956559_1288564041153715_7631936094664532092_n

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN ALTSO’YA TEŞEKKÜR

Alanya’mızın gururu devlet ve hizmet adamı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, odamızda muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Projeler ve yatırımlar konusunda muhtarlarla söyleşi yapan Bakan Çavuşoğlu, Doğalgaz’ın Alanya’ya yakın zamanda gelecek olmasında ve ALTSO Turizm MYO’nun kısa sürede Alanya’mıza kazandırılmasındaki emekleri nedeniyle ALTSO Başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, odamızda yaptığı konuşmada, ALTSO Turizm MYO’yu 6 ay gibi kısa bir sürede bitiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve ALTSO Yönetimine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Doğalgazın da en kısa sürede Alanya’ya getireceklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Doğalgazı Alanya’mıza getiriyoruz. Bu konudaki emekleri ve çalışmaları nedeniyle ALTSO’ya teşekkür ederim” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nu oda hizmet binası girişinde karşılayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise Alanya yararına yapılacak her türlü projeye elinden gelen desteği veren Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.
img_0038

img_2596

img_2672

ANTALYA MURATPAŞA GİBİ OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da parti genel merkezinde dönen Muratpaşa Tanıtım Günleri’nin açılışının ardından yaptığı değerlendirmede “Bütün Antalya’yı Muratpaşa gibi yapacağız, hiçbir sorun kalmayacak. Bütün insanlar mutlu olacak, huzur içerisinde yaşayacak ve herkes Antalya’da yaşadığı için mutlu olacak” diye konuştu.
CHP’nin sosyal demokrat belediyelerin çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturduğu ‘CHP Çalışıyor, Türkiye Kazanıyor’ projesi kapsamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla başlayan Muratpaşa Belediyesi Tanıtım Günleri büyük bir ilgiyle devam ediyor. CHP Genel Merkezi’nde Muratpaşa’nın hizmet ve projelerini tanıtıldığı etkinliğin ilk gününde CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleriyle milletvekillerini ağırlayan Belediye Başkanı Ümit Uysal, ikinci günde ise CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’la birlikte stantları gezdi.
MURATPAŞA BAŞARIYLA ÇALIŞIYOR
Muratpaşa Tanıtım Günleri’nin açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günün ardından yaptığı değerlendirmede Muratpaşa Belediyesi’nin Uysal’ın başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.
CHP Lideri, “Antalya, Türkiye’nin en güzel kentlerinden birisi. Bir şansızlığımız var, büyükşehiri geçen seçimlerde kaybettik. İnşallah bu seçimlerde alacağız. Bütün Antalya’yı Muratpaşa gibi yapacağız, hiçbir sorun kalmayacak. Bütün insanlar mutlu olacak, huzur içerisinde yaşayacak ve herkes Antalya’da yaşadığı için mutlu olacak” diye konuştu.
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ
Belediye Başkanı Uysal ise 14 Ekim’e kadar devam edecek tanıtım günlerini ilk gününde CHP Genel Merkezi’nde konuklarını kendisi ağırlarken Muratpaşa’da 2 yılda yaşanan değişimi anlattı. Muratpaşa’da sadece beton dökerek, sosyal hizmeti sadece makarna dağıtmaya indirgeyen bir belediyecilik anlayışının dışına çıkarak bir yerel yönetim kültürü oluşturmak için mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Evet, yol, köprü lazım ancak yaşlılarını size tutunamıyorsa, engellileriniz belediyesine tutunamıyorsa, maddi imkansızlıklar nedeniyle okul, kreş bulamayan çocuklarınız size tutunamıyorsa sadece makarna dağıtarak, bu yaşananları görmezden gelip sadece beton dökerek belediyecilik yapamazsınız” diye konuştu.
MURATPAŞA’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
Muratpaşa’da, herkese eşit mesafeden hizmet üreten, ilçenin dünyanın farklı ülkelerini gelip yerleşen çok kültürlü yapısının son derece farkında, bütün inançları kutsal kabul ederek, etnik kökeni ne olursa olsun herkesi eşit ve birinci sınıf gören bir anlayışla çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Türkiye’de, halkı hiçbir temeli olmayan sadece bir algı olarak, sosyal demokrat belediyelerin yol, asfalt, park, temizlik gibi temel belediyecilik alanlarını fazla önemsemeyen bunun karşısına festivalleri ve konserleri koyan anlayışa sahip olduğu iddiası var. Tevazu yaparak ifade ediyorum, temel belediyecilik alanlarında Türkiye’nin en önde gelen belediyesiyiz. Döktüğümüz asfalt miktarı, montajının tamamladığımız yeraltı otomatik çöp konteynerleri ve son 2 yılda tamamladığımız 5 spor salonuyla bir numarayız. Ancak şunun çok iyi bilincindeyiz, sadece temel hizmetlerle belediyecilik olmadığı gibi sadece sosyal hizmetler de olmuyor. Bunun ikisinin bir arada olması lazım. Onun için spordan sanata, yaşlı evlerinden kreşlere çok geniş bir sosyal hizmet ağını hayata geçirdik.”
ANTALYA’DA DEVAM EDECEK
Belediye Başkanı Uysal, Ankara’da 14 Ekim Cuma günün sona erecek tanıtım günlerinde Muratpaşa’da artık kurumsallaşan bu belediyecilik anlayışını anlatmaya devam edeceklerini belirterek, Ankara sonrası etkinliğin Antalya’da devam edeceğini söyledi. Başkan Uysal etkinliğin Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam edeceğini kaydetti.

ankara-tanitim-gunleri-1

ankara-tanitim-gunleri-3

ankara-tanitim-gunleri-4

ankara-tanitim-gunleri-5

ankara-tanitim-gunleri-6

ankara-tanitim-gunleri-7

ankara-tanitim-gunlerii-1

IRAK’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ALALAWİ VALİ KARALOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Hisham Alalawi, temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Antalya’da Vali Münir Kraloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Mahmut Deniz / Antalya

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Münir Karaloğlu: “Irak, bizim derin tarihi ilişkilerimizin, akrabalık ilişkilerimizin, inanç birliğimizin olduğu yakın bir komşumuzdur. Sizin de bahsettiğiniz gibi Irak ile Türkiye arasında büyük bir ticari kapasite var. Son iki yıldır Irak’ta yaşananlardan dolayı bu kapasitede düşme olsa da her zaman mevcut kapasiteyi arttırma şansımız var. Türkiye ile Irak arasındaki ticari kapasite düşünüldüğünde Antalya ile Irak arasında ticari ve turizm kapasitesinin düşük olduğu ortadadır. Antalya ile Irak arasındaki ikili ilişkileri geliştirmenin en kolay yolu, Antalya ile Bağdat arasında bir direk uçuşu sağlayabilmemiz. İkinci bir konu da Antalya’nın çok önemli bir tarım kenti olması ve örtü altı sebzeciliğinde dünyanın da çok önemli merkezlerinden bir tanesi olmasıdır. Özellikle Irak ile yaş sebze ve meyve ihracatımızı arttırmalıyız” dedi.

Vali Karaloğlu, Irak’ın her yıl yurtdışına birçok hasta gönderdiğini belirterek, medikal sağlık sektöründe, özellikle organ naklinde çok gelişmiş olan Antalya’nın sağlık turizmi açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Hem Türkiye hem de Irak’ta huzur ortamının önemine işaret eden Büyükelçi Alalawi: “2003’den sonra çeşitli nedenlerden dolayı ilişkilerimiz sekteye uğramıştı. Şu anki ilişkilerimiz iyi durumda. Irak ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve huzur ortamı sadece Irak’ı ve Türkiye’yi ilgilendirmiyor, birçok ülkeyi direk ilgilendiriyor. Umut ediyoruz ki bu ikili ilişkiler bölgede yaygınlaşır ve huzuru hep beraber inşa ederiz. Bildiğiniz üzere üst düzey ilişkilerin yanı sıra belediyelerle, valiliklerle, özel sektörle ve sivil toplum kuruluşları ile de ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek zorundayız” dedi.

Türkiye’nin Irak açısından ekonomik ilişkiler içerisinde bulunulan ikinci büyük ülke olduğunu kaydeden Alalawi: “2013’de Türkiye birinci idi. Ekonomik rakamlara bakıldığında 2003 ve 2004 yıllarında Türkiye ile olan ticari kapasitemiz 950 milyon iken, 2014 yılına gelince 13 milyar dolara ulaştı.

2014’den sonra ticari kapasitemizde biraz düşme olsa da 2015 verilerine göre 10 milyar dolar bandında kalmışız. Bu ticari işbirliğine bakıldığında Antalya ile olan kapasitemiz çok fazla değil. Ticaret hacmimizi düşündüğümüzde Antalya tarım, turizm gibi birçok fırsatı içerisinde barındırıyor.

İlişkilerimizi ve iş hacmimizi arttırmak için Valiliklerle, yerel yönetimlerle, özel sektörle ve ATSO ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. Antalya ile Irak’ta bazı şehirlerin ikili ilişki kurmasını sağlayabiliriz. Geçtiğimiz yıl Antalya’ya gelen 12 milyon yabacı turistten 28 000’i Iraklıydı bu çok az ancak birlikte çalışarak, ilişkilerimizi arttırır ve uçuşlar ve vize konusundaki problemleri aşarsak bu sayı artacaktır” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Büyükelçi Alalawi Vali Karaloğlu’na bir plaket takdim ederken, Vali Karaloğlu, misafirine Expo 2016 Antalya’nın sembol çiçeği şakayık hediye etti.
dsc_7411

dsc_7416

dsc_7436

PAŞA’NIN MELEKLERİ GALİBİYET PEŞİNDE

Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı 25 Eylül pazar günü sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü konuk edecek.
Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ligin 3’üncü haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. 25 Eylül Pazar saat 15.00’de oynanacak mücadeleyi Isparta ve Aydın bölgesinden, Orhan Karabulut ve Soner Yücelçelik ikilisi yönetecek.
Bu sezon Süper Lige şanssız bir başlangıç yaptıklarını belirten Muratpaşa Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal; “Ligdeki ilk galibiyetimizi bu hafta İzmir Büyükşehir maçında almak istiyoruz. Bu sezon yeni bir ekibiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü yenerek galibiyet serisine başlamak istiyoruz” diye konuştu.
hedef-galibiyet-1