ANTALYA SANTRAL MAHALLESİ

Derneğimiz Antalya Halk Derneği’nin (Halk–Der) bir süredir yakından takip ettiği “Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi” ile ilgili olarak 22 Ekim Cumartesi günü Kepez Temsilcimiz Necdet Karakaya’nın belgesel çalışmasını referans göstererek Hürriyet Gazetesinde bir haber yayınlanmış, habere de Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bunlar provokatör” şeklinde ağır ve saldırgan bir üslupla yanıt verilmiştir. Bunun üzerine Santral Mahallesi ile ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
Kuruluşu 1980’li yılara dayanan Santral Mahallesi köyden kente göçen insanların çaresizce inşa ettikleri gecekondular ile Antalya’ya eklemlenmiş bir yaşam alanıdır. Sosyal adaletsizliğin bir ürünü olarak devletin çözüm üretmekte yetersiz kaldığı gecekondu sorunu, aynı zamanda çarpık bir kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu çarpık kentleşmeye karşı gelişen tepki ise soruna doğru çözümler bulmak yerine, yeni bir rant alanına kapı aralamıştır. Çarpık yapılaşmanın olduğu bu bölgeleri “kentsel dönüşüm” adı altında hak sahiplerinden gasp etmek, günümüzün son mafyatik işlerinden birisidir. Zira mafya, kentsel dönüşüm öncesinde ilgili alanlarda arsa edinerek rant oluşturmaktadır. Bunu her hangi bir mafya örgütü yapmış olsa anlamak olasıdır, ancak bu işi belediyelerin yapıyor olması akla ziyan bir durum içinde olduğumuzu gösteriyor. Santral Mahallesi’nde gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm” bu mafyatik işleyişin son örneğidir.
Santral Mahallesi’nde kentsel dönüşümün tarihçesi Hasan Subaşı’nın belediye başkanlığı döneminde, “Tapu vereceğiz ama vakıflardan yerinizi almamız lazım” diyerek mahalle sakinlerinden, o zamanın parasıyla; ÜÇ MİLYON İKİ YÜZ BİN LİRA toplanmasıyla başladı. Bu para toplanmasına rağmen uzun süre işlem yapılmadı. Mustafa Akaydın’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ise mahallede bir referanduma gidildi. “Tapu mu istiyorsunuz, yoksa daire mi?” diye sorulan referandumda, yüzde 93 oranında “tapu isteriz” sonucu çıktı. Bunun üzerine hak sahiplerinin listesi Tapu ve Kadastro’ya bildirildi. Tapu devri tamamlanmadan da yerel seçimler yapıldı ve Akaydın’ın yerine seçilen Menderes Türel, “kentsel dönüşüm” adı altında konuyu tekrar masaya getirdi. Tapu ve Kadastro İdaresi’ne yapılan bildirim geri çekildi. Mahalle Bakanlar Kurulu kararıyla afet bölgesi ilan ettirildi. Mahalleliye de tapularının verilmeyeceği, geçmiş döneme ait alınan para için ise 3 metrekare fazla alan verileceği söylendi. Eğer kentsel dönüşüm kabul edilmezse, mahallenin sularının ve elektriklerinin kesilmesi, toplu taşımacılığın sağlanmayacağı tehditleri yapıldı. Bu tehditler gerçekleştirildi de. Gelinen noktada da, referandumda yapılan dayatmalarla kentsel dönüşüme onay çıkması sağlandı.
Şimdi soruyoruz:
1. 34 yıl boyunca halkın yararına çözülemeyen tapu sorunu, Menderes Türel Belediye Başkanlığını kazanınca bir anda nasıl çözüldü?
2. Hazırlanan ilk projede tek katlı olarak tanımlanan binalardan vazgeçilerek, ikinci projede çok katlı binalar öngörülmüştür. Buradan elde edilecek gelir nerede kullanılacaktır?
3. Santral mahallesinde üretilen toplam kat irtifak ve ticari alanların ne kadarı yurttaşlarımıza, ne kadarı müteahhide, ne kadarı belediyeye verilecektir? Zira referandum sonucunda, mahalle sakinlerinin bütün kazanımları belediyeye devredilmiş durumdadır. Bizler adaletli bir hesaplamanın yapılarak, vatandaşlara verilecek miktarın artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tapusuz bahanesiyle vatandaşın üzerine çullanıp, vatandaşın parasıyla tapuyu alıp, vatandaşa sadaka verir gibi, vatandaşın malını tekrar vatandaşa veriyormuş gibi yapmanın, ahlaki ve vicdani hiç bir tarafı yoktur! Gelinen süreçte, hazine arazisi üzerinde yaşanan bir durumun çözümünü, halk yararına üretmek belediyenin temel görevidir. Ancak Santral Mahallesi’nde yaşananlar, çözümün halk yararına değil, rant çevrelerinin yararına olacağını göstermektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Türel’i, Santral Mahallesi sakinlerinin taleplerini gözeterek hareket etmeye, saldırgan tutumundan vazgeçmeye, yurttaşın haklarından yana tavır almaya çağırıyoruz.Ayrıca bu konu ile ilgili geçmişte veya şu anda görevde olan tüm muhatapların bu konu ile ilgili açıklama yapmasını halka karşı sorumluluk görevi olduğunu düşünmekteyiz.Antalya Halk Der/
ANT-GÖR olarak , halkımızın haklı taleplerinin takipçisi olacağımızı ve bu konuda mücadelelerimizin devam edeceğini tüm basına ve halkımıza deklare ediyoruz.

ANTALYA HALK DERNEĞİ (HALK-DER)
ANTALYA GENÇLİK ÖRGÜTÜ (ANT-GÖR)
1280x720-_-y

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir